Reklama

Polecamy
Guzik rumuński z I wojny światowej (nr 18)

     Nadany mumer ma znaczenie wyłacznie porządkowe.

     Guzik miedziany, połkolisty o gładkim awersie z wyrażnymi zawalcowanymi śladami ucha. Napisy wypukłe, bardzo wyraźne, duże. Litery typu pisanka z szeryfami: BUÇUЯESÇI, rozdzielone dużymi wypukłymi kropkami w środkowej części napisu. Górę  napisu stanowi nazwa: TЯIUMГ.  Widoczne tamże zbitki liter TR i UM. Zwracam uwagę, że w napisach BUÇURESÇI litery „R” oraz „S” są lewo czytelne; podobnie w napisie TRIUMF litera „R” jest lewo czytelna; litera „F” nie posiada dolnej poprzeczki. (Przypomina duże rosyjskie „Г”). Ucho z mostkiem; ślady przebicia na gładkim awersie. Brzeg guzika od spodu obrobiony, by nie ciął munduru.Średnica 21 mm. H = 5,1 mm. Grubość blachy 1,5 mm. Miedź.

                                                                           Jozef WasiewskiKraj: b.d Materiał: b.d Wysokość: b.d Producent: b.d
Waga: b.d Średnica: b.d Data: b.d Przeznaczenie: b.d


Guzik dodał: aspiryna