Reklama

Polecamy
Guzik rumuński z I wojny światowej (nr 19)

Nadany mumer ma znaczenie wyłacznie porządkowe.

     Guzik mosiężny, półkolisty o gładkim awersie z grubą, zielonkawą patyną. Napisy wypukłe, bardzo wyraźne, duże. Litery typu pisanka z szeryfami: BUÇUЯESÇI, rozdzielone dużymi wypukłymi kropkami w górnej  części napisu. Górę  napisu stanowi nazwa: TЯIUMГ.  Widoczne tamże odsunięcia nieco ale zauważalnie w górę liter IU  oraz znaczące odsunięcie od MF. Zwracam uwagę, że w napisach BUÇURESÇI litery „R” oraz „S” są lewo czytelne; podobnie w napisie TRIUMF litera „R” jest lewo czytelna; litera „F” nie posiada dolnej poprzeczki. (Przypomina duże rosyjskie „Г”). W  napisie BUCURESCI liera C jest mniejsza od pozostałych. Ucho z mostkiem. Brzeg guzika od spodu obrobiony, by nie ciął munduru.Średnica 21 mm. H = 5,1 mm. Grubość blachy 1,5 mm.

                                                                                                        Józef Wąsiewski

                                                                                    JKraj: b.d Materiał: b.d Wysokość: b.d Producent: b.d
Waga: b.d Średnica: b.d Data: b.d Przeznaczenie: b.d


Guzik dodał: aspiryna