Reklama

Polecamy
Guziki w Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku

   W gdańskim Muzeum Poczty z okazji rocznicy Września 1939, dyrektor placówki Wiesław Wacław Wołodko zorganizował bogatą wystawę poświęconą dziejom poczty a zwłaszcza Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku.

   Z tej okazji jedno pomieszczenie placówki przeznaczono na ekspozycję zbiorów towarzyszących. W ten sposób guziki polskiej Marynarki Wojennej 1918-1990 jak również symbolika morskiego rozdzaju Sił Zbrojnych trafiły z naszych zbiorów do szerokiej publiczności, zwiedzającej gdańskie specjalistyczne muzeum.

   Na wystawie znalazły się przede wszytkim najważniejsze symbole polskiej Marynarki Wojennej ujęte przeglądowo jak klamry do pasów, oznaki stopni wojskowych, emblematy, sznury naramienne, odznaki, naszywki a także inne marynarskie eksponaty jak chociasżby filatelistyczne.

   Szczególne miejsce zajęły plansze z opisanymi guzikami marynarskimi.

   Za zaproszenie z ekspozycją do wspóludziału w wystawie dziękuję dyrektorowi W. Wołodce.

   Na zdjęciu dyrektor placówki W. Wołodko (1994-2009) przy ekspozycji.

                                                          Józef Wąsiewski

  

Guzik dodał: aspiryna