Reklama

Polecamy
Umundurowanie i tradycje niemieckiej marynarki wojennej

Umundurowanie i tradycje niemieckiej marynarki wojennej

DIE KRIEGSMARINE. UNIFORMS & TRADITIONS

John R. Angolia i Adolf Schlicht.

   Część trzecia podstawowej pracy zatytułowanej Die Kriegsmarine.

   Tom podzielono na 16 rozdziałów, które autorzy poświęcili umundurowaniu i wyposażeniu niemieckiej Kriegsmarine. Rozpoczęto od opisów ustaleń regulaminowych dotyczących mundurów oraz insygniów a następnie szczegółowo zajęto się detalami umundurowania polowych jednostek lądowych. Następnie opisano flotę transportową Speera. Kolejne rozdziały dotyczą umundurowania ochotników cudzoziemskich i personelu cywilnegou. Dalsze - opisują opaski naramienne oraz identyfikatory (nieśmiertelniki). Następnie autorzy zajęli się wyposażeniem indywidualnym (25 pozycji); opbmar; wyposażeniem zdobytym a używanym w marynarce; wreszcie opisano orkiestry marynarskie i trębaczy. Kolejny rozdział dotyczy osobistych znaków rozpoznawczych dowódców (chorągiewek) stosowanych na pojazdach mechanicznych; następny chorągwi i proporczyków; dalszy poświęcono sztandarom. Opisano również barwy jednostek, znaki rozpoznawcze i symbole stosowane dla znakowania pojazdów mechanicznych. Ostatni rozdział przedstawia symbolikę używanąj na okrętach.

   W tomie opisano najczęściej stosowane skróty w Kriegsmarine, mogące czasem poważnie utrudniać rozumienie tekstów osobom przeglądającym bogatą literaturę niemiecką, a nie mającym dostępu do słowników specjalistycznych. Przedstawiono bibliografię.

   John R. Angolia ukończył w 1959 Virginia Military Institute, po czym służył jako oficer w armii. Pełnił służbę w doborowch jednostkach spadochronowych, w rangersach oraz siłach specjalnych. Skierował swoją uwagę na historię wojska. Jeszcze ws łużbie napisał szesnaście ważnych prac. Po 26 latach służby odszedł z wojska. W 1993 (roku wydania książki był specjalistą do spraw bezpieczeństwa w Kansas City.

   Adolf Schlicht został podporucznikiem w 1942 roku. Walczył na froncie w Rosji oraz Włoszech. W okolicach Monte Cassino w styczniu 1944 trafił  do niewoli na 2 lata. Przebywał w obozie w Ameryce. Wrócił do służby w Bundeswehrze w 1956 jako porucznik. Dowodził na wielu szczeblach dowodzenia kończąc jako pułkownik w Dziale Szkolenia A Szkoły Piechoty. Znany autor - badacz armii niemieckiej.

 R. James Bender Publishing, San Jose Kalifornia 1993.

 

 

Guzik dodał: aspiryna