Reklama

Polecamy
Guziki polskiej Marynarki Wojennej 1918 - 2008

Guziki polskiej Marynarki Wojennej 1918 - 2008

Przedstawiamy narzędzie skierowane do miłośników, znawców i kolekcjonerów polskiej symboliki marynarskiej. Pozwoli ono w skróconym tempie zapoznać się w niezbędnym zakresie z właściwościami polskiego marynarskiego guzika, poczynając od 1918 roku. Jest to zamierzenie prekursorskie nie tylko w skali kraju. Nasza praca przybliża również dzieje guzika od czasów najdawniejszych. Przede wszystkim jednak prezentuje – w encyklopedycznym i tutaj koniecznym skrócie – informacje o tym kto, kiedy, a nawet jak produkował guziki w tym głównie marynarskie. Autor w ciągu wielu lat przejrzał tysiące marynarskich guzików. W konsekwencji opisano ponad 400 polskich guzików marynarskich wytworzonych między 1918 a 2008 rokiem. Po zapoznaniu się z niniejszą pracą uzyskamy asumpt do dokładniejszego i uważniejszego przyjrzenia się posiadanym guzikom. Być może, dzięki Wam, Drodzy Czytelnicy autor uzyska kolejne dane, na co w istocie bardzo liczy. Aby ilość przerodziła się w jakość, należy sporo wiedzieć o własnych zbiorach. Nasza praca w tym względzie jest ważnym narzędziem, niezbędnym dla każdego, kto chce wiedzieć cokolwiek o guzikach komu nie wystarczy sam fakt ich posiadania.

 

Przybliżając naszą pracę Czytelnikom o guzikach marynarskich, przedstawiamy jej charakterystykę w postaci spisu treści.

SPIS TREŚCI
OD AUTORA ............................................................................................................. 7
SUMMARY ................................................................................................................. 9
WSTĘP ..................................................................................................................... 11
ORZEŁ – SYMBOL MAJESTATU I WŁADZY – TAKŻE NA GUZIKACH ........... 12
WPROWADZENIE DO HERALDYKI ..................................................................... 14
BARWA (MUNDUR) ................................................................................................. 16
BARWA HERALDYCZNA ........................................................................................ 17
Z DZIEJÓW GUZIKA ................................................................................................ 18
GUZIK WOJSKOWY ................................................................................................ 23
GUZIK MARYNARSKI .............................................................................................. 26
GUZIKI POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNNEJ ................................................... 28
Wzór 1920 ...................................................................................................................30
Wzór 1961 ...................................................................................................................36
Wzór 1971 (nie wprowadzony) ..................................................................................38
Wzór 1971, odmiana 1986 .........................................................................................39
Odmiana wzoru 1971 z lat dziewięćdziesiątych .......................................................39
Wzór 1995 ....................................................................................................................39
ZARYS HISTORII PRODUKCJI GUZIKÓW MARYNARSKICH PO II WOJNIE
ŚWIATOWEJ ..................................................................................................   .......... 40
TERMINOLOGIA OPISU GUZIKA ......................................................................  ...... 53
SZCZEGÓŁOWY OPIS GUZIKÓW MW RP wzór 1920 .......................................... 54
SZCZEGÓŁOWY OPIS GUZIKÓW MW RP wzór 1947 ........................................... 70
2. Guziki masywne bez szrafowania pola, z wypukłymi napisami BG/Ł w dwóch wierszach
oraz rokiem 46 i lewoczytelnymi numerami serii .........................................................70
3. Guziki masywne z wypukłymi napisami BG/Ł w dwóch wierszach i lewoczytelnymi
numerami serii ..................................................................................................................79
4. Guziki masywne z łukowatymi napisami ŁZ/G w dwóch wierszach i lewoczytelnymi
numerami serii ............................................................................................................... 113
SZCZEGÓŁOWY OPIS GUZIKÓW MW PRL wzór 52 w okresie 1952 – 1961 ..... 114
5. Guziki mosiężne. Masywne. Szrafowane pola guzika i Krzyża Grunwaldu. Napisy na
rewersie BG/Ł w dwóch wierszach oraz lewoczytelne numery serii ......................... 114
6. Guziki mosiężne. Masywne. Szrafowane pola guzika i Krzyża Grunwaldu. Napis na
rewersie Ł/ZG w dwóch wierszach oraz lewoczytelne numery serii .......................... 121
7. Guziki mosiężne. Masywne. Szrafowane pole guzika i Krzyża Grunwaldu. Łukowaty
napis na rewersie ŁZG oraz lewoczytelne numery serii .............................................. 141
8. Guziki dwuwarstwowe, mosiężno–cynkowe. Lewoczytelne napisy na rewersie ŁZG w
dwóch wierszach. Uszka aluminiowe. ........................................................................... 164
9. Guziki dwuwarstwowe, mosiężno–cynkowe. Ucho aluminiowe. Na rewersie
lewoczytelny napis ŁZG (łukowaty i wąski). .................................................................... 177
10. Guziki dwuwarstwowe, stalowo–stalowe; mosiądzowane. Ucho stalowe. Łukowate
napisy na rewersach ŁZG i lewoczytelne wąskie numery serii. .................................... 197
11. Guziki dwuwarstwowe; mosiężno–mosiężne okresu przejściowego. Stary i nowy kształt
grotów, łap, różny sposób umieszczania ich na krzyżu. Brak napisów na rewersach... 203
SZCZEGÓŁOWY OPIS GUZIKÓW MW 1961 – 2008 .......................................        ..... 210
12. Wzór 1961. Guziki dwuwarstwowe, mosiężne. Ucha – mosiężne. W rysunku guzika
groty łap przesunięto tuż poza granice poziomych ramion krzyża. Groty sięgają od dołu 2/3
ramion krzyża. Na rewersie łukowate napisy ŁZG i lewoczytelne numery serii. ............ 210
13. Wzór 1961. Guziki dwuwarstwowe, mosiężne. Ucha – mosiężne. W rysunku guzika
groty łap przesunięto prawie poza granice poziomych ramion krzyża. Groty sięgają od dołu
2/3 ramion krzyża. Brak napisów .............................................................................    ....... 215
14. Wzór 1961. Guziki dwuwarstwowe, stalowe, mosiądzowane. Ucha stalowe. Groty łap
przesunięto tuż poza granice brzegów poziomych ramion krzyża; sięgają od dołu 2/3
ramion krzyża. Brak napisów ........................................................................................    .. 243
15. Guziki dwuwarstwowe mosiężne z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych o
zmiennych barwach. Brak napisów .............................................................................    ... 244
16. Wzór 1972. Guziki wykonane z mosiądzu, tworzywa sztucznego o aluminiowym uchu
do mundurów polowych produkowane w latach osiemdziesiątych ................................. 258
17. Wzór 1972. Guziki dwuelementowe. Awers mosiężny, rewers z żółtego tworzywa . 259
18. Wzór 1972. Guziki dwuelementowe. Awers mosiężny, rewers z granatowego tworzywa
....................................................................................................................................          ... 260
GUZIKI Z WADAMI TECHNICZNYMI ..............................................................             ....... 261
GUZIKI TEATRALNE..........................................................................................              .... 270
ZAŁĄCZNIKI .........................................................................................................              .. 271
LITERATURA WYKORZYSTANA ..........................................................................              286

Guzik dodał: aspiryna