Reklama

Polecamy
H. G. Parkyn Shoulder Belt Plates and Buttons

H. G. Parkyn Shoulder Belt Plates and Buttons

Major H. G. Parkyn, O.B.E. Shoulder Belt Plates and Buttons

Major H.G. Parkyn, odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego.


   Praca uważana za swoistą biblię, przeznaczoną dla znawców i kolekcjonerów guzików, ukazała się we wrześniu 1956 roku w Adlershot.
   Autor we wstępie napisał, że podejmuje trud opisania klamer pasów naramiennych oraz guzików regularnej armii brytyjskiej, co było możliwe wyłącznie dzięki pomocy i współpracy z wielką rzeszą historyków oraz kolekcjonerów zajmujących się dziejami brytyjskiego munduru wojskowego.
   Kolejne dwa niewielkie rozdziały wstępne poświęcił klamrom pasów naramiennych oraz guzikom  wojskowym przed jak i po ukazaniu się rozkazu z 21 września 1767, który zapoczątkował ich porządkowanie. Wskazał również dalsze zarządzenia i rozkazy w tej kwestii.
    Główna część pracy to opis 100 brytyjskich jednostek zawierający historyczne nazwy, noszone odznaki, nazwy honorowe nadane za udział w bitwach oraz interesujące nas klamry (emblematy) noszone głównie na pasach naramiennych a także używane przez ich żołnierzy guziki.
   Autor dołączył bibliografię.
 

Guzik dodał: aspiryna